VerbindingsFactor(y)

ANBI-status

De Villa is een officieel erkende ANBI organisatie.
Hierdoor is de Villa ook een officieel "goed doel", waarbij sponsoren gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen (RSIN 8203.55.173).

Wat is ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om aangewezen te worden als ANBI voldoet de Villa aan alle volgende voorwaarden:

  • Zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
  • Heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  • De Villa en de mensen die rechtstreeks bij ons betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Villa. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Er is een actueel beleidsplan.
  • Er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van de Villa, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Voldoet aan de administratieve verplichtingen.

BedreivsSponsoren
Alle BedreivsSponsoren