VerbindingsFactor(y)

De Villa BedreivsDisclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Stichting Eigen Bedreivigheid alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Eigen Bedreivigheid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Stichting Eigen Bedreivigheid behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafi sch materiaal en logoís). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Eigen Bedreivigheid te kopiŽren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Stichting Eigen Bedreivigheid ©2014

Ontwerp website: In2vorm | Barchem. Bouw website & CMS: Sitework | Lochem
BedreivsSponsoren
Alle BedreivsSponsoren