VerbindingsFactor(y)

Bedreivigheid

Bedreivigheden (algemeen & maatwerk)
Na een kennismakingsperiode bepaalt de deelnemer welke bedreivigheid bij hem/haar past. Dit kan een algemene bedreivigheid in de Villa zijn, zoals het Kookbedreiv en het Textielbedreiv of een maatwerk-bedreiv zoals de Drukkerei, het Schreivbedreiv, het Klusbedreiv, het Fietsbedreiv en het Muziekbedreiv. Bij een maatwerk-bedreiv bepaalt de deelnemer het ondernemingsplan, voert de activiteiten uit en is zelf verantwoordelijk voor het resultaat. De Villa faciliteert het maatwerk-bedreiv op het gebied van financiën en bedrijfskundige ondersteuning. Op de website zijn alle bedreivigheden vertegenwoordigd.

Instroom, aan de gang, doorstroom, uitstroom
Deelnemers die binnen de Villa bedreivig zijn, kunnen doorstromen naar een bedrijf buiten de Villa. Toch zijn voor de meeste deelnemers de problematiek en omgevingsfactoren zo dwingend aanwezig, dat dit niet haalbaar is. Het streven is om deze groep te laten uitstromen naar “Villawerk”. Met behoud van uitkering krijgt de deelnemer een baan bij de Villa. Dit biedt stabiliteit en structuur, een veilige omgeving, groei van eigenwaarde en sociaal contact, en daarnaast scholingsmogelijkheden en ondersteuning waar nodig. De Villa is hierover met de gemeente Doetinchem in gesprek.

BedreivsSponsoren
Alle BedreivsSponsoren