VerbindingsFactor(y)

VerbindingsFactor(y)

In de VerbindingsFactor(y) wordt gewerkt aan de verbinding tussen de leefwereld van mensen die aangewezen zijn op voorzieningen uit het sociale domein en de systeemwereld van het sociale domein. Het huidige mensbeeld in het sociale domein is dat van de zelfredzame mens met regie over leven en werk, die op eigen kracht participeert en verantwoordelijkheid draagt in de maatschappij. Mensen in de leefwereld passen niet in dat beeld. Zij hebben vaak langdurige trajecten in verslavingszorg en/of psychiatrie achter de rug en trajecten binnen andere vormen van hulpverlening en arbeidstoeleiding. Zij beschikken vaak niet over de vaardigheden die noodzakelijk zijn in de systeemwereld. De VerbindingsFactor(y) creŽert ontmoetingen tussen de twee werelden. In deze ontmoetingen gaat het om het bekend raken met elkaars werelden, in gesprek gaan, knelpunten signaleren, feedback geven en mogelijke aanpassingen formuleren.

lees ook het artikel van Movisie over de VerbindingsFactory
BedreivsSponsoren
Alle BedreivsSponsoren